Ragdai iz Razdolia
(Danya)

Ch RUS

pedigree

owner: S.Uvarov, kennel "Iz Razdolia"