Pobedim iz Razdolia

pedigree

owner: I.Yassin, kennel "Ekaterina", Switzerland