Volniy Veter iz Razdolia

pedigree

owner: Michael Efros, USA.

              

 

 

 
  28/02/2011 We got pictures of our boy from America Volniy Veter iz Razdolia (Michelangelo Hegerova x Chernaya Polnoch iz Razdolia) at the 9 years age